Kategoria: Leczenie SM

Dostęp do nowoczesnej terapii w Polsce i na świecie. Nowe leki immunomodulujące, perspektywy leczenia, programy terapeutyczne. Czy leczenie w Polsce jest skuteczne?

0

Leki dostępne w leczeniu SM

  Na całym świecie nieustająco trwają prace nad nowymi lekami, pozwalającymi coraz lepiej panować nad przebiegiem stwardnienia rozsianego i ograniczyć ilość i skutki rzutów choroby. Część preparatów jest dopiero w fazie badań, część powszechnie...

0

Leczenie SM – perspektywy

W tej chwili najbardziej skuteczną metodą leczenia stwardnienia rozsianego, a raczej ograniczenia aktywności choroby i częstości rzutów SM jest terapia lekami modyfikującymi przebieg choroby.  W Polsce mówimy o  leczeniu lekami pierwszego rzutu i lekami drugiej...

0

Ośrodki leczenia SM w Polsce

Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce jest objęte programami lekowymi. Pierwszy z nich – obejmuje leczenie lekami pierwszej linii i jest prowadzone przez 120 ośrodków szpitalnych w kraju. Leczenie lekami drugiej linii, w ramach programu...

0

Pytania związane z leczeniem SM

Leczenie stwardnienia rozsianego jest procesem wieloletnim, bardzo złożonym i kosztownym. Uzależnionym przede wszystkim od postępu choroby, stanu zdrowia, chorób towarzyszących, wieku pacjenta i wielu innych czynników o których decyduje lekarz prowadzący. A w Polsce...

0

Leczenie drugiej linii w stwardnieniu rozsianym cz.2

O kryteriach dopuszczenia do leczenia drugiej linii stwardnienia rozsianego MZ informuje w załączniku B.46. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ  SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI  STWARDNIENIA  ROZSIANEGO (ICD-10  G 35)...

0

Wczesne rozpoczęcie terapii SM

Po 11 latach obserwacji lekarze mają jednoznaczne dowody, że wczesne rozpoczęcie terapii interferonem beta przynosi korzyści pacjentowi i spowalnia proces choroby. Wyniki pokazują, że rozpoczęcie kuracji po pierwszym epizodzie CIS zmniejsza ryzyko konwersji do...

0

Leczenie SM – przepisy Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 19 maja 2015 roku wprowadziło kolejne zmiany w zasadach kwalifikacji chorych do terapii stwardnienia rozsianego w ramach programów lekowych. Najważniejszą zmianą jest likwidacja dolnej granicy wieku dla dzieci – wcześnie leczenie refundowane...

0

Przeszczep w leczeniu SM

U chorych z postępującą postacią choroby, u których terapie lekami immunomodulującymi przebieg choroby nie przynoszą spodziewanych efektów eksperymentalnie stosuje się przeszczep komórek krwiotwórczych poprzedzony agresywną chemioterapią. O ile w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego...