Category: Badania naukowe nad SM

232_s 0

Plaster na stwardnienie rozsiane

Nowoczesne leczenie stwardnienia rozsianego dla chorych z postacią rzutowo-remisyjną (ok.80-90% pacjentów ) opiera się obecnie na lekach immunomodulujących. Leki te hamują działanie układu odpornościowego, który w stwardnieniu rozsianym mylnie rozpoznaje osłonkę mielinową nerwów jako...

158_s 0

Naprawić uszkodzoną mielinę

Kierunek: ograniczyć rozwój choroby Obecnie nowoczesne leczenie stwardnienia rozsianego dotyczy chorych z postacią rzutowo-remisyjną ( ok.80-90% pacjentów na początku choroby) i opiera się na lekach immunomodulujących. Leki te hamują działanie układu odpornościowego, który w...

117_s 0

Czy limfocyty T można oduczyć atakowania osłonki mielinowej w SM?

Leki biologiczne (immunomodulujące) są obecnie najnowocześniejszą metodą hamowania i leczenia postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego (SM). Modulują one ( czyli zmieniają) działanie układu odpornościowego pacjenta (zwłaszcza limfocytów-T), który pomyłkowo zwalcza komórki własnego organizmu (w SM:...