Stwardnienie rozsiane - SM

Close-up of stethoscope and pills on cardiograms. Monochrome blue toned image. 0

Klinicznie izolowany zespół CIS

Klinicznie izolowany zespół (CIS – clinically isolated syndrome) to najczęstszy pierwszy objaw postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. Pojawiają się objawy demielinizacyjne ale nie są spełnione kryteria diagnostyczne SM. CIS towarzyszy często niedowład piramidowy i zapalenie...

lekarstwa2 0

Leki na SM będą tańsze?

Amerykańska Agencja do Spraw Leków i Żywności zarejestrowała pierwszy lek generyczny w terapii postaci rzutowo-remisyjnej SM – jest więc szansa, że leczenie SM będzie tańsze. Zarejestrowany lek, to Glatopa™ – generyk Copaxone® 20 mg/mL,...

człowiek starszy 0

Wydłuża się czas życia chorych na SM

Według badań przeprowadzonych w Kanadzie czas życia osób chorych na SM wydłuża się, ale nadal jest o siedem lat krótszy niż w ogólnej populacji. Badania opisywane w czasopiśmie  Neurology w maju 2015 roku porównują...

259_s 0

Leczenie SM – przepisy Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 19 maja 2015 roku wprowadziło kolejne zmiany w zasadach kwalifikacji chorych do terapii stwardnienia rozsianego w ramach programów lekowych. Najważniejszą zmianą jest likwidacja dolnej granicy wieku dla dzieci – wcześnie leczenie refundowane...

lekarstwa 0

Biotyna kolejną nadzieją chorych na SM

Uczeni już od lat nie ustają w szukaniu przyczyn stwardnienia rozsianego i  powodów osobniczej skłonności do zachorowania. Ich przyczyn i szans na spowolnienie choroby szukają m.in. w niedoborze witamin. Wcześniej wiązali SM z niedoborem...

znak zapytania 0

Kryteria rozpoznania SM

Rozpoznanie stwardnienia rozsianego przez lata na całym świecie budziło sporo wątpliwości i nieścisłości. Tworzono i modyfikowano kryteria rozpoznania SM wraz z rozwojem medycyny i technik obrazowania, w szczególności powszechnym dostępem do rezonansu magnetycznego. Od...

Depositphotos_7610947_s 0

Objawy SM

Do typowych objawów rzutu choroby zalicza się utrzymujące się powyżej 24 godzin objawy uszkodzenia układu nerwowego. Jest to m.in.: osłabienie siły mięśni ręki lub nogi, uczucie zmęczenia niewspółmierne do wysiłku zaburzenia widzenia, zapalenie nerwu...

169_s 0

Postacie stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane u każdego chorego przebiega inaczej. Specjaliści wyróżniają jednak cztery podstawowe postaci stwardnienia rozsianego: postać rzutowo – remisyjna postać łagodnie postępująca postać wtórnie postępująca postać pierwotnie postępująca Najwięcej osób choruje na postać rzutowo...