Stwardnienie rozsiane - SM - objawy, leczenie, rzuty i remisja

plaża 0

Czy słońce może zapobiec SM?

Zachorowalność na stwardnienie rozsiane jest znacznie częstsza w krajach położonych na północ i na południe od 40 równoleżnika. Naukowcy od lat próbują powiązać zachorowanie na SM z niższą podażą witaminy D i brakiem słońca...

Close-up of stethoscope and pills on cardiograms. Monochrome blue toned image. 0

Klinicznie izolowany zespół CIS

Klinicznie izolowany zespół (CIS – clinically isolated syndrome) to najczęstszy pierwszy objaw postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. Pojawiają się objawy demielinizacyjne ale nie są spełnione kryteria diagnostyczne SM. CIS towarzyszy często niedowład piramidowy i zapalenie...

lekarstwa2 0

Leki na SM będą tańsze?

Amerykańska Agencja do Spraw Leków i Żywności zarejestrowała pierwszy lek generyczny w terapii postaci rzutowo-remisyjnej SM – jest więc szansa, że leczenie SM będzie tańsze. Zarejestrowany lek, to Glatopa™ – generyk Copaxone® 20 mg/mL,...

człowiek starszy 0

Wydłuża się czas życia chorych na SM

Według badań przeprowadzonych w Kanadzie czas życia osób chorych na SM wydłuża się, ale nadal jest o siedem lat krótszy niż w ogólnej populacji. Badania opisywane w czasopiśmie  Neurology w maju 2015 roku porównują...

259_s 0

Leczenie SM – przepisy Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 19 maja 2015 roku wprowadziło kolejne zmiany w zasadach kwalifikacji chorych do terapii stwardnienia rozsianego w ramach programów lekowych. Najważniejszą zmianą jest likwidacja dolnej granicy wieku dla dzieci – wcześnie leczenie refundowane...