Stwardnienie rozsiane - SM - objawy, leczenie, rzuty i remisja Blog

Leczenie SM 0

Pytania związane z leczeniem SM

Leczenie stwardnienia rozsianego jest procesem wieloletnim, bardzo złożonym i kosztownym. Uzależnionym przede wszystkim od postępu choroby, stanu zdrowia, chorób towarzyszących, wieku pacjenta i wielu innych czynników o których decyduje lekarz prowadzący. A w Polsce...

103_b 0

Leczenie drugiej linii w stwardnieniu rozsianym cz.2

O kryteriach dopuszczenia do leczenia drugiej linii stwardnienia rozsianego MZ informuje w załączniku B.46. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ  SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI  STWARDNIENIA  ROZSIANEGO (ICD-10  G 35)...

leczenie SM 0

Wczesne rozpoczęcie terapii SM

Po 11 latach obserwacji lekarze mają jednoznaczne dowody, że wczesne rozpoczęcie terapii interferonem beta przynosi korzyści pacjentowi i spowalnia proces choroby. Wyniki pokazują, że rozpoczęcie kuracji po pierwszym epizodzie CIS zmniejsza ryzyko konwersji do...

skala edss 0

Skala EDSS

Skala EDSS – (ang. Expanded Disability Status Scale ) – Rozszerzona Skala Niewydolności Ruchowej to podstawowe narzędzie do określania stopnia niepełnosprawności i postępu objawów u osób chorych na stwardnienie rozsiane. Opracowana została w 1983 przez neurologa...

rzut choroby, zaburzenia wzroku 0

Rzut choroby

Postać rzutowo – remisyjna stwardnienia rozsianego charakteryzuje się okresami zaostrzenia objawów choroby, zwanymi rzutami i okresami remisji, czyli zmniejszonej aktywności choroby lub całkowitego cofnięcia się jej objawów. Remisja może trwać miesiące ale i lata....

choroby i lekarze 0

Leczenie SM – przepisy Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 19 maja 2015 roku wprowadziło kolejne zmiany w zasadach kwalifikacji chorych do terapii stwardnienia rozsianego w ramach programów lekowych. Najważniejszą zmianą jest likwidacja dolnej granicy wieku dla dzieci – wcześnie leczenie refundowane...

otyłość 0

Otyłość sprzyja zachorowaniu na SM

Kolejne doniesienia potwierdzają tezę, że otyłość i wysoki wskaźnik BMI zwiększają ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane. Badania Dr Mary Rensel z Cleveland Clinic w Stanach Zjednoczonych na grupie 75 dzieci ze zdiagnozowanym SM w...

menopauza a SM 0

Menopauza i jej wpływ na SM

Dotychczasowe badania naukowe nie potwierdzają jednoznacznie czy w okresie menopauzy dochodzi do zaostrzenia objawów stwardnienia rozsianego u kobiet. Wśród najbardziej powszechnych objawów towarzyszących menopauzie kobiety wymieniają: uderzenia gorąca zmienność nastroju i energii zaburzenia koncentracji...