Stwardnienie rozsiane - SM

ukryi 0

SM na wózku

Zapraszamy do lektury wypowiedzi dwu kobiet, chorych na SM i poruszających się na wózku na temat jak ich zdaniem powinniśmy zachowywać się wobec osoby niepełnosprawnej, co jest taktowne, a co nie… Oba artykuły ukazały...

259_s 0

Pierwszy wyłom w limicie ograniczającym leczenie SM do 5 lat

Leczenie immunomodulujące jest obecnie najbardziej nowoczesnym leczeniem stosowanym w postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. Przez wiele lat Polska pozostawała jednym z dwu krajów w Europie, gdzie dostęp do tego leczenia był skutecznie limitowany przepisami refundacyjnymi....

103_b 0

Leczenie drugiej linii w stwardnieniu rozsianym cz.2

Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą autoimmunologiczną. Niestety nadal nie opracowano skutecznego leczenia przyczynowego tej choroby, tzn. takiego, które usunęłoby wadę układu odpornościowego, powodującą, że niszczy on osłonki mielinowe własnych nerwów. O próbach opracowania takiej...

94_b 0

Leczenie drugiego rzutu w stwardnieniu rozsianym

Międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia farmakologicznego stwardnienia rozsianego umieszczają figolimod i natalizumab w grupie leków drugiego wyboru. Leki te są dostępne w naszym kraju, ale możliwość ich indywidualnego zakupu przez pacjenta jest znacznie ograniczona z...