Stwardnienie rozsiane - SM - objawy, leczenie, rzuty i remisja Blog

skala edss 0

Skala EDSS

Skala EDSS – (ang. Expanded Disability Status Scale ) – Rozszerzona Skala Niewydolności Ruchowej to podstawowe narzędzie do określania stopnia niepełnosprawności i postępu objawów u osób chorych na stwardnienie rozsiane. Opracowana została w 1983 przez neurologa...

rzut choroby, zaburzenia wzroku 0

Rzut choroby

Postać rzutowo – remisyjna stwardnienia rozsianego charakteryzuje się okresami zaostrzenia objawów choroby, zwanymi rzutami i okresami remisji, czyli zmniejszonej aktywności choroby lub całkowitego cofnięcia się jej objawów. Remisja może trwać miesiące ale i lata....

choroby i lekarze 0

Leczenie SM – przepisy Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia 19 maja 2015 roku wprowadziło kolejne zmiany w zasadach kwalifikacji chorych do terapii stwardnienia rozsianego w ramach programów lekowych. Najważniejszą zmianą jest likwidacja dolnej granicy wieku dla dzieci – wcześnie leczenie refundowane...

otyłość 0

Otyłość sprzyja zachorowaniu na SM

Kolejne doniesienia potwierdzają tezę, że otyłość i wysoki wskaźnik BMI zwiększają ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane. Badania Dr Mary Rensel z Cleveland Clinic w Stanach Zjednoczonych na grupie 75 dzieci ze zdiagnozowanym SM w...

menopauza a SM 0

Menopauza i jej wpływ na SM

Dotychczasowe badania naukowe nie potwierdzają jednoznacznie czy w okresie menopauzy dochodzi do zaostrzenia objawów stwardnienia rozsianego u kobiet. Wśród najbardziej powszechnych objawów towarzyszących menopauzie kobiety wymieniają: uderzenia gorąca zmienność nastroju i energii zaburzenia koncentracji...

przeszczep komórek macierzystych 0

Przeszczep w leczeniu SM

U chorych z postępującą postacią choroby, u których terapie lekami immunomodulującymi przebieg choroby nie przynoszą spodziewanych efektów eksperymentalnie stosuje się przeszczep komórek krwiotwórczych poprzedzony agresywną chemioterapią. O ile w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego...

bieżnia dla SM 0

Bieżnia dla chorych na SM

Dużo się mówi o konieczności utrzymywania aktywności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, w szczególności tych, z rzutowo-remisyjną postacią choroby. Regularne ćwiczenia pozwalają nie tylko dłużej utrzymać samodzielność i sprawność fizyczną, ale i poprawiają...

gen dna 0

Gen SM

Naukowcy od dawna zastanawiali się czy i w jakim stopniu stwardnienie rozsiane jest chorobą dziedziczną. Jak donosi BBC kanadyjscy uczeni z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej odkryli gen odpowiedzialny za postępującą postać SM – najrzadszą, ale...